Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kirkland, Katherine


Citation: Webb, Holly: Šmudla se ztratil (ilustrace Katherine Kirkland), 2014
Citation: LC (Names), cit. 26. 6. 2014
Citation: www (SouthWestIllustrators), cit. 26. 6. 2014
Citation: www (LinkedIn - Katherine Kirkland), cit. 26. 6. 2014
Anglická ilustrátorka dětských knih.