Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 20781 22355
BR Brožúry 1597 1603 24.08.2020
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 19055 19111 23.09.2020
MP [MP] 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 129 1641 24.09.2020