Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 20715 22189
BR Brožúry 1582 1588 02.07.2020
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 19005 19061 02.07.2020
MP [MP] 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 128 1540 03.07.2020