Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 20645 21928
BR Brožúry 1558 1564 19.02.2020
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 18960 18992 19.02.2020
MP [MP] 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 127 1372 26.02.2020