Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 20594 22139
BR Brožúry 1628 1634 09.09.2019
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 18843 18859 18.09.2019
MP [MP] 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 123 1646 19.09.2019